شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با همکاری دانشگاه تبریز و پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، برگزار می کند. کارشناس برنامه: دکتر مهدی ضرغامی، استاد دانشگاه تبریز و استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف تاریخ و زمان برگزاری وبینار: شنبه 4 تیر 1401 از ساعت 11 الی 12 لینک حضور در وبینار:    https://vc.sharif.edu/ch/spri