گزارش  سیاستی

جایگاه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت

logo4رصدخانه مهاجرت ایران

این گزارش حاصل بررسی های آماری بر روی جدیدترین گزارش موسسه گالوپ که در ارتباط با میل و پتانسل مهاجرت در میان اتباع کشورهای مختلف دنیا می باشد که اخیراً منتشر شده است. بر همین اساس، "رصدخانه مهاجرتی ایران با بررسی دقیق اطلاعات این گزارش بویژه آمار مربوط به ایران و همچنین افزودن تحلیل های کارشناسی بر داده های اولیه در گزارش گالوپ،  سعی در تبیین هر چه بهتر این موضوع در داخل کشور دارد. 

1_sxyHYkKZHfGRhDnG11cUxw

این گزارش حاصل بررسی های آماری بر روی جدیدترین گزارش موسسه گالوپ که در ارتباط با میل و پتانسل مهاجرت در میان اتباع کشورهای مختلف دنیا می باشد که اخیراً منتشر شده است. بر همین اساس، “رصدخانه مهاجرتی ایران” وابسته به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف با بررسی دقیق اطلاعات این گزارش بویژه آمار مربوط به ایران و همچنین افزودن تحلیل های کارشناسی بر داده های اولیه در گزارش گالوپ،  سعی در تبیین هر چه بهتر این موضوع در داخل کشور دارد. 

موسسه گالوپ از سال 2005  تا کنون بطور منظم پیمایش هایی را برای سنجش پتانسیل مهاجرت و تغییر جمعیت بین 160 کشور انجام داده است که در دوره‏های زمانی دو یا سه ساله نتایج آنها را منتشر کرده است. اخیراً نتایج یک پیمایش که در پی یافتن پتانسیل رشد جمعیت بزرگسال در صورت برداشته شدن همه موانع مهاجرت می باشد منتشر شده است که با «شاخص جریان بالقوه مهاجرت» (Potential Net Migration Index) نشان داده می شود.

اهمیت جایگاه و کاربرد «شاخص جریان بالقوه مهاجرت» بخصوص برای سیاست گذاران این است که این شاخص ذهنیت اتباع هر کشور نسبت به مقوله مهاجرت را نشان می‏دهد و به سیاست‏گذاران کمک می‏کند تا در جهت جلوگیری و یا مدیریت مهاجرت نیروی انسانی فعال و کارآمد برنامه ریزی کرده و یا شرایط لازم را برای بالفعل کردن ظرفیت جذب نیروی انسانی مورد نیازش از دیگر کشورها فراهم نماید. اهمیت دیگر شاخص جریان بالقوه مهاجرت در جهانی بودن این داده‏هاست. این داده ها برای 160 کشور جهان جمع‏آوری شده است که هیچ شاخصی در حوزه مهاجرت تا این اندازه داده قابل مقایسه بین کشوری گردآوری نکرده است.

در آخرین پیمایش انجام شده توسط موسسه گالوپ، با حدود نیم میلیون نفر بزرگسال در 150 کشور بین سال‏های 2015 تا 2017 مصاحبه‏های رودررو یا تلفنی انجام شده است. از داده‏های به دست آمده «شاخص جریان بالقوه مهاجرت» اندازه‏گیری شده است و اخیرا در سایت گالوپ به نمایش در آمده است. در کنار این شاخص کلی، دو شاخص کاربردی و مفید نیز توسط گالوپ معرفی و اندازه گیری شده اند که اولی «شاخص جریان بالقوه جذب استعداد[1]» و دیگری «شاخص جریان بالقوه مهاجرت جوانان[2]» هستند. شاخص پتانسیل خالص جذب استعداد، در واقع پتانسیل مهاجرت افراد تحصیلکرده (دارای مدرک کارشناسی و بالاتر) را می‏‏‏ سنجد و شاخص پتانسیل خالص مهاجرت جوانان، این شاخص را برای افراد بین 15 تا 29 سال، اندازه می‏گیرد.

[1] Potential Net Brain Gain Index

[2] Potential Net Youth Migration Index

برای خواندن گزارش کامل آن را دانلود کنید.