گزارش  سیاستی

logo4رصدخانه مهاجرت ایران

ظرفیت نوآورانه متخصصین بازگشتی در شکوفایی رویکرد بین‌رشته‌ای در دنیای امروز سرمایه انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است و استفاده از ظرفیت متخصصین نقشی کانونی در رشد و توسعه کشورها دارد. یکی از راه‌های بهره‌مندی از سرمایه انسانی سیاست‌گذاری فعالانه برای بازگشت و یا بازبهره‌مندی از ظرفیت‌ متخصصانی است که در خارج از کشور تحصیل‌کرده‌اند. در مورد میزان بازگشت ایرانیان خارج از کشور تا قبل از سال ۱۳۹۴ آمار چندانی در دسترس نیست؛ اما بر اساس آمار معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در مجموع ۲۵۶۱ نفر به کشور بازگشته‌اند۱. به منظور برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی موثر از متخصصان بازگشتی به کشور باید دید این افراد در زمینه استفاده از دانش خود چه چالش‌هایی داشته‌اند و نیز چه پتانسیل‌هایی برای اثرگذار بودن متخصصان بازگشتی در پیشرفت کشور وجود دارد که تا کنون مغفول مانده است. در ادامه با تاکید بر اهمیت رویکرد بین‌رشته‌ای به مهاجرت بازگشتی متخصصان پرداخته خواهد شد.

رصد