گزارش  سیاستی

logo4رصدخانه مهاجرت ایران

🔺«مهاجرت‌نامه» اولین شماره از ویژه‌نامهٔ تحلیلی-انتقادی است که از سوی رصدخانه مهاجرت ایران با تاکید بر چند‌وجهی‌بودن مهاجرت منتشر شده است.
🔺در «مهاجرت‌نامه» با نگاهی به ریشه‌های اجتماعی مهاجرت در میان اقشار مختلف اعم از ورزشکاران، کادر درمان، فعالین اقتصادی و هنرمندان ، به راه حلها و پیشنهادهای سیاستی پیرامون این موضوع از دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف پرداخته شده است.
🔺علاوه بر این، نتایج تازه‌ترین پیمایش‌های رصدخانه مهاجرت ایران درخصوص میل به مهاجرت اقشار مختلف ایرانیان در این ویژه‌نامه منتشر شده است.
با تحلیل‌هایی از:
بهرام صلواتی، محمدرضا جلائی‌پور، احسان شریعتی، سیاوش خالدان، جلال سمیعی، هادی خانیکی، رقیه صمدی، عباس عبدی، مهدی فیروزآبادی، پرویز کرمی، فرشاد مومنی، فهیمه بهزادی، علی بابایی، مسعود قدرت‌آبادی، ایمان واقفی، لیلا عراقی، مرضیه ادهم، میترا حسین‌پور، داود عیوضلو، فاطمه سوری، فرشته طوسی، هادی فرنود،حامد بیدی، میثم صدیق علی‌اکبر حق‌‌دوست و...
 همراه با:
🔺 ارائه آمارهایی از ورزشکاران مهاجر ایرانی
🔺مهاجرت و پیمایش‌های اجتماعی:
نگاهی به شاخص‌های کلیدی مهاجرت در میان برخی از گروه‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰و بازتاب مهاجرت در هنر و ادبیات

 

 

مهاجرت_نامه