گزارش  سیاستی

اندیشکده حکمروایی فرهنگی و صنایع خلاق

بررسی‌ها حاکی از آن است که کپی کردن تمام یا بخشی از ایده‌های خلاقانه صاحبان اثر یکی از چالش‌های عدیده صنایع خلاق و فرهنگی در ایران به شمار می‌رود. واقعیتی تلخ که بسیاری از افراد خلاق و نوآور در حوزه صنایع دستی، کتاب، نشر و پی نمایی، سینما، مد، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، بازی‌های ویدئویی و سایر عرصه‌های صنایع خلاق با آن مواجه‌اند. استفاده از متون نویسندگان بدون ذکر منبع یا خرید و فروش فیلم‌های سینمایی پیش از اکران یا هم زمان با آن، بخشی از دغدغه‌های شناخته شده در این حوزه است. بر اساس آخرین گزارش موسسه اتحاد حقوق مالکیت، امتیاز ایران در سال 2021، بر اساس شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI)، 4.14 (از 10 امتياز) برآورد شده است. رتبه ایران از بین 129 کشور مورد بررسی، 114 گزارش شده که 11 پله نسبت به سال 2019 سقوط کرده است. این آمار، نشان از وضعیت نامساعد ایران در زمینه حفاظت و حمایت از حقوق مالکیت هنرمندان، نویسندگان و متخصصان فرهنگی دارد؛ برآیندی از ضعف نهادی و زیرساخت‌های حقوقی در این عرصه است و اهتمام نظام حکمرانی و متولیان اصلی حوزه فرهنگ و هنر را بیش از پیش طلب می‌کند.