اندیشکده انرژی

  به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در ادامه‌ی برگزاری سلسله وبینارهای علمی-آموزشی صندوق توسعه ملی، وبیناری تحت عنوان "سرمایه گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت؛ ضرورت و چالشها"، با حضور سعید طهماسبی و محمدرضا کثیری از پژوهشگران ارشد دانشگاه شریف و همچنین محمدمهدی بخشی مدیر آمار و برنامه‌‌ریزی صندوق توسعه ملی به صورت برخط برگزار می‌شود.

ndf_oil_exp