گزارش   پژوهشی

کارکرد دادرسی مالیاتی

logo3اندیشکده کسب و کار

آنچه در ضرورت تنظیم فرآیند دادرسی اهمیت دارد این است که هدف دادرسی مالیاتی تنها حمایت و احقاق حقوق دولت نیست، بلکه باید به جامعه و صلاح آن اهمیت داد و مودی به عنوان فردی که به هر صورت از اختیارات قانونی کمتری برخوردار است مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله، ابتدا فرآیند سه مرحله‌ای حل اختلافات مالیاتی شرح داده شده و سیستم دادرسی و حل اختلافات مالیاتی در جهان مرور می‌شود. سپس به دادرسی مالیاتی در ایران می‌پردازد و ساختار پیشنهادی جهت ساختار نظام دادخواهی نوین را ارائه می‌کند.

دادرسی مالیاتی 2

واژه «دادرسی» در لغت به معنای «به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی بدادخواهی دادخواه، محاکمه[1]» و در اصطلاح حقوقی “مجموعه‌ای از مقررات است که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات (قضائی یا اداری) یا درخواسته‌ای قضائی و مانند آنها وضع و به کار می‌رود[2]

آنچه در ضرورت تنظیم فرآیند دادرسی و توجه به اجرای صحیح و غیرجانبدارانه‌ی آن اهمیت دارد این است که در دادرسی مالیاتی هدف تنها حمایت و احقاق حقوق دولت نیست، بلکه باید به جامعه و صلاح آن اهمیت داد و مودی به عنوان فردی که به هر صورت از اختیارات قانونی کمتری برخوردار است مورد توجه قرار گیرد و امکان استیفای حقوق خود از روش‌های منصفانه و کم هزینه داشته باشد، ، چه اینکه هدف مهم وصول مالیات در واقع افزایش رفاه افراد جامعه است و اگر این فرآیند منجر به ایجاد مشکلات متعدد برای جامعه شود هرگز به هدف خود دست نخواهد یافت.

فرآیند اعتراض و دادرسی مالیاتی اصولاً با عدم توافق مودی در خصوص مالیات مقرره در گام اول صورت می‌پذیرد و با توجه به آیین‌های مشخص شده در قوانین و دستورالعمل‌های کشورهای مختلف مودی حق اعتراض به این اعلامیه را دارد بنابراین اولین گام در شناخت فرآیند دادرسی در هر کشور شناخت منشا وجود اختلاف در آن کشور است و نهایتاً بالاترین مرجع رسیدگی به اختلافات در هر کشور دادگاه است که به نوعی پایان فرآیند دادرسی را تعیین می‌نماید. . . 

برای مطالعه گزارش کامل آن را دانلود کنید.