گزارش  تحلیلی

sanat3صنعت و توسعه پایدار

دانلود گزارش

جمهوری اسلامی ایران توانسته است از میان 132 کشور مورد بررسی در شاخص جهانی نوآوری (GII) به جایگاه 53 جهانی دست یابد که بهترین رتبه کسب شده تاکنون است. این رتبه به معنی قرار گرفتن در جایگاه 2 از میان 10 کشور آسیای مرکزی و شرقی و کسب جایگاه 3 در میان 36 اقتصاد جهان با درآمد سرانه متوسط به پایین است. برای مطالعه نسخه کامل گزارش لطفا روی عنوان  گزارش کلیک کنید

download (1)