مقاله  کنفرانسی

اندیشکده صنعت و توسعه پایدار

download_(2)12

Strategies For Livelihood Resilience In The Face Of Lake Urmia's Drying Process: A Case Study From Northwestern Iran

پژوهشکده سیاستگذاری شریف در سال 2022 دو ارائه پوستری در معتبرترین همایش علمی بین المللی توسعه پایدار بنام International Conference on Sustainable Development (ICSD) داشته است.
ارائه اول  پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف توسط آقایان دکتر علی ملکی و دکتر بهزاد دوستی سبزی، با موضوع زیر انجام پذیرفته است:
  • Doosti Sabzi, B., Maleki, A., 2022. Strategies for livelihood resilience in the face of Lake Urmia’s drying process: a case study from northwestern Iran. Presented at the International Conference on Sustainable Development (ICSD), SDSN Network, Virtual.